Az Emmánuel Közösségének az a hivatása, hogy tanúságot tegyen Isten jelenlétéről, közelségéről és mindenki iránti szeretetéről a világban.

Az Emmánuel Közösség a katolikus egyház megújulásának lendületében született a 20. század végén.

1992-ben az Emmánuel Közösséget a Szentszék elismerte, 2009-ben pedig Statútumát (szabályzat) véglegesen jóváhagyta.

Krisztushívők pápai jogú, nemzetközi hivatalos társulása, melynek tagjai: házas férfiak, nők, egyedülállók, Isten országáért szűzi életet vállaló testvérek és nővérek, valamint papok.

A különböző életállapotú tagok az Egyház missziójában együtt köteleződnek el.

2017-ben megalakult az Emmánuel Közösség Papi Társulása, melynek tagjai a papok és diakónusok. A Papi Társulás elválaszthatatlanul összekapcsolódik a Krisztushívők
Társulásával.

Ma a közösség 60 országban van jelen. Apostoli tevékenysége révén minden évben több százezer embert ér el.

A közösség számokban kifejezve:

  • 12 000 tag
  • 275 pap és közel 100 szeminarista
  • 225 Istennek szentelt életű testvér és nővér
  • 10 Közösségből való püspök

Az Emmánuel Közösség hivatása

A Szentlélek kiáradásának megtapasztalása

Az Emmánuel Közösség tagjai megtapasztalták a Krisztussal való személyes találkozást. Ebből a találkozásból megszületett az a vágy, hogy Vele együtt járjanak a szentség útján, engedve, hogy a Szentlélek vezesse őket. A Szentlélek kiáradása által arra kaptak meghívást, hogy együtt haladjanak előre, az életállapotok közösségében, akár egyedülállók, akár házasok, papok vagy Istennek szenteltek.

Testvérekké válni

Isten ajándéka, hogy az Ő hívására együtt válaszolhatunk, az Ő egyházában, a Szentlélekre hallgatva, a szentségimádásban, a testvéri szeretetben és a dicsőítésben.

Küldetésünk a világba szól

Emmánuelt követve – aki „Isten velünk” – a közösség tagjai ott élnek, ahová Isten helyezte őket, családi, szakmai és társadalmi környezetükben. Teljes mértékben elkötelezik magukat a társadalomban, hogy azt legjobb képességeik és lehetőségeik szerint szolgálják. Így a világba küldve arra vágynak, hogy ott Krisztus hiteles tanúi legyenek, „akik a világban élnek, de nem a világ szerint.” (Jn 17,14)

Adoráció, kompassió, evangelizáció

„A közösség mélységes kegyelme a köztünk valóságosan jelenlévő Isten, Emmánuel eucharisztikus imádásából származik. Ebből az imádatból születik a kompassió minden ember iránt, aki materiálisan és lelkileg éhezik. Ebből az együttérzésből születik a szomjúság az evangelizációra az egész világon, és különösen a legszegényebbek között”.

A közösség tagjai arra hivatottak, hogy tanúi legyenek annak az irgalmasságnak, amely Krisztus átszúrt Szívéből fakad, Paray-le-Monial üzenete szerint: „Íme, a Szív, amely annyira szerette az embereket.”  (Közösségi Szabályzat)

Mire köteleződnek el a közösség tagjai?

Istennel egyesült élet

Az Emmánuel Közösség tagjai arra vágynak, hogy egyesüljenek Istennel. Ezért hozzá akarnak fordulni, rá hallgatni, megmutatni neki szeretetüket és hagyni, hogy Isten szeresse őket. Az ima elengedhetetlen a lelki életükben, ez az Istennel való egyesülés kapuja. Az Emmánuel Közösség tagjai a nap minden pillanatát Isten dicsőítésében szeretnék megélni és életük középpontjába az Eucharisztiát kívánják helyezni.

Házicsoportok és közösségi találkozók

A közösség minden tagja tartozik egy házicsoporthoz. A házicsoport egy olyan kiscsoport, mely rendszeresen, hetente találkozik házaknál, hogy a Szentlélekre figyeljen a dicsőítés, Isten Igéje, a testvéri megosztás és közbenjárás által. Havonta pedig az egész közösség együtt tölt egy lelkinapot vagy hétvégét.

Misszió és szolgálat

Az Emmánuel Közösség minden tagja missziós életre köteleződik el azáltal, hogy rendelkezésre áll a közösség által javasolt szolgálatokra. Az Emmánuel Közösség missziói különbözőképpen nyilvánulhatnak meg a tagok karizmájától, valamint a világ és a helyi egyház szükségleteitől függően.

Kísérés

A közösség tagjai rendszeres és személyes kísérésben részesülnek. Mindenki kap egy kísérőt egy közösségi testvér személyében. Ez a testvéri, spirituális és emberi kísérés mindenkinek segít abban, hogy összhangban éljen az Emmánuel Közösségben való elköteleződésével és személyes élethelyzetével, az egyszerűség és a szabadság szellemében.

Az Emmánuel Közösség Magyarországon

Hazánkba Marik József és Erzsébet révén 1990-ben került az Emmánuel. Az egyre növekvő közösség jelenleg 180 tagot számlál az elkötelezettség különböző szintjein. Elsősorban Budapesten vagyunk jelen, de a Kaposvári és a Székesfehérvári Egyházmegyében is megtalálhatóak vagyunk. A magyar közösséghez tartozik a vajdasági csoport is.

A Közösségről bővebben

https://www.youtube.com/watch?v=rHJN_mgRvXY

Pierre Goursat és az Emmánuel Közösség
(magyar felirat elérhető)

https://www.youtube.com/watch?v=S4DMCa_7zBE

Délelőtt – Az Emmánuel Közösséggel (EWTN)

https://www.youtube.com/watch?v=9SEuncC58pQ

Párbeszéd Háza közösségeket bemutató sorozata

Könyv: Francis Kohn: 15 nap imádság Pierre Goursat gondolataival
(Megrendelhető: Új Város kiadó, Új Ember, Libri, Bookline)