Készüljünk a Megváltás ünnepére

Minden évben új kihívás a húsvéti készület ideje, a nagyböjt, ki-ki próbál változtatni az életmódján, keressük a csöndet, kerüljük a fölösleges dolgokat. Idén két új lehetőséget ajánlunk figyelmetekbe, két imamódot, amelyek segíthetnek az elmélyülésben.

  • Az Ige Nekem címmel indult új honlapon a Szentlélek Szemináriumokról is ismert módon az Isten szavát egészen személyesen önmagunkra vonatkoztathatjuk, úgy olvashatjuk, mint egyenesen nekünk címzett üzenetet.
  • Jó lehetőség a böjti idő új jó-szokások kialakítására, begyakorlására is, ilyen a Jézussal való egység imája, amelyet Jim Blount atya különösen is a szívünkre helyezett mint erős, a gonosz ellen védelmező imát és javasolta, hogy naponta többször is imádkozzuk. Jim atya tapasztalt exorcista és a Szeretetláng apostola, aki az ördögűzés során látta, milyen ereje van ennek az imának. Februári magyarországi tanításaiban különösen hangsúlyozta, hogy az Egység imáját Jézus hazánkban, egy szerény és alázatos asszonynak, Kindelmann Erzsébetnek adta a hatvanas években, ideje, hogy birtokba vegyük egyre jobban és éljünk az erejével. A Szeretetláng naplóban Erzsébet asszony így ír erről az imáról:

    „Az Úr megtanított engem egy kis imára és megkért, hogy adjam tovább, mert ezt is hatásos eszköznek tartja a Sátán megvakítására.”

Imádott Jézusom!
Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen
és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön
az Örök Atyához irgalomért!
Amen

Áldott készületet és örömteli Húsvétot kívánunk mindenkinek! A Föltámadott ragyogjon föl minden ember számára!