Apró segítségek az imához

Jézus azt kérte, hogy szüntelenül imádkozzunk, azaz legyen az életünk imádság: Isten magasztalása, gyönyörködés, megpihenés, vigasztalódás Istenben.
Ehhez hadd ajánljunk figyelmedbe két lehetőséget:

Isten Szava

Az Ige Nekem címmel indult honlapon a Szentlélek Szemináriumokról is ismert módon az Isten szavát egészen személyesen önmagunkra vonatkoztathatjuk, úgy olvashatjuk, mint egyenesen nekünk címzett üzenetet.

Egység Jézussal

Annyi minden kizökkenthet a nap során a békességünkből, Isten jelenlétéből, ilyenkor segít a Jézussal való egység imája. Ezt Jim Blount atya különösen is a szívünkre helyezte mint erős, a gonosz ellen védelmező imát és javasolta, hogy naponta többször is imádkozzuk. Jim atya tapasztalt exorcista és a Szeretetláng apostola, aki az ördögűzés során látta, milyen ereje van ennek az imának. Februári magyarországi tanításaiban különösen hangsúlyozta, hogy az Egység imáját Jézus hazánkban, egy szerény és alázatos asszonynak, Kindelmann Erzsébetnek adta a hatvanas években, ideje, hogy birtokba vegyük egyre jobban és éljünk az erejével. A Szeretetláng naplóban Erzsébet asszony így ír erről az imáról:

„Az Úr megtanított engem egy kis imára és megkért, hogy adjam tovább, mert ezt is hatásos eszköznek tartja a Sátán megvakítására.”

Imádott Jézusom!
Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen
és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön
az Örök Atyához irgalomért!
Amen