Ima Magyarországért és a békéért

Fontosnak érezzük, hogy minél többen imádkozzunk Magyarországért és a békéért, ezért 2023. június 20-án rendkívüli Rázós Kérdések estet tartottunk a súlyosbodó háborús helyzet miatt „Mentsük meg Magyarországot!” címmel.

Az alábbi videóban Fábry Kornél atya beszéde hallható „Miért és hogyan imádkozzunk Magyarországért és a békéért?” címmel.

Jézus tanításából is tudjuk, hogy a gonosz működik a világban. Ő e világ fejedelme, illetve a hazugság atyja. Fontos, hogy kritikával fogadjunk minden hírt. Mi Pál apostol tanítása alapján nem a test és a vér ellen, hanem szellemi hatalmasságok és fejedelemségek ellen küzdünk. Ebben a harcban legfőbb fegyverünk az ima és a böjt. Imádkoznunk kell a békéért, a hitetlenek megtéréséért, a világi vezetőkért, hogy Isten országa legyen közöttünk. Az Úrral való egység imáját érdemes naponta akár háromszor vagy négyszer is elimádkozni:

Imádott Jézusom!
Lábunk együtt járjon,
kezünk együtt gyűjtsön,
szívünk együtt dobbanjon,
bensőnk együtt érezzen,
elménk gondolata egy legyen,
fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon,
ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.
Ámen.

Ima Magyarországért - mondjuk naponta többször az egység imáját.